Velg en side
Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Boligprisene vil fortsette å stige de neste årene, anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi som er publisert i Dagens Næringsliv – Rapporten utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig. Samlet innebærer prognosen en vekst i boligprisene på...