Velg en side
Hvert tredje hjem sliter med helseskadelig fukt

Hvert tredje hjem sliter med helseskadelig fukt

  Ifølge Folkehelseinstituttet har tre av ti hjem, nesten en tredjedel, problemer med fukt. Samtidig viser Statens stråleverns tall fra 2011 at omtrent 300 nordmenn årlig dør av lungekreft forårsaket av radongass i inneluft. Fukt- og muggsoppskader er ifølge...
1 av 3 fant feil eller mangler ved boligen

1 av 3 fant feil eller mangler ved boligen

Huseiernes Landsforbund skriver i sin artikkel at mange opplever mangler og konflikter ved kjøp og salg av bolig: En undersøkelse utført av Ipsos for Huseiernes Landsforbund, viser at 31 prosent har kjøpt eller solgt bolig de siste tre årene. 17 prosent er ikke...
Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Boligprisene vil fortsette å stige de neste årene, anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi som er publisert i Dagens Næringsliv – Rapporten utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig. Samlet innebærer prognosen en vekst i boligprisene på...
Mange uten ferdigattest får amnesti

Mange uten ferdigattest får amnesti

Fra 1. juli gis det amnesti til mange som har bygget hus og bolig det var søkt om før 1. januar 1998, men som enda ikke har mottatt ferdigattest. Ikke alle har hatt forståelse for hvor viktig det er å få en byggesak avsluttet på korrekt måte, og mange blir først klar...
Nye regler om regulering av festeavgiften

Nye regler om regulering av festeavgiften

Regjeringen har fremmet forslag til endringer i tomtefestelovens regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler. Bakgrunnen for lovforslaget er Den europeiske menneskerettsdomstolens dom 12. juni 2012 der domstolen kom til at festerens rett til...
Utleie av bolig får færre og enklere krav

Utleie av bolig får færre og enklere krav

Regjeringen har sendt ut forslag til flere forenklinger i TEK10 og SAK10. Målet er enklere tilpasning og utleie av deler av eksisterende bolig. I dag er kravene til å endre eksempelvis en kjeller til en stue eller en leilighet både vanskelige og dyre, skriver...