Velg en side

Her finner du aktuelle saker relatert til vår virksomhet.

Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Boligprisene vil fortsette å stige de neste årene, anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi som er publisert i Dagens Næringsliv - Rapporten utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig. Samlet innebærer prognosen en vekst i boligprisene på 16,9...

les mer

Mange uten ferdigattest får amnesti

Fra 1. juli gis det amnesti til mange som har bygget hus og bolig det var søkt om før 1. januar 1998, men som enda ikke har mottatt ferdigattest. Ikke alle har hatt forståelse for hvor viktig det er å få en byggesak avsluttet på korrekt måte, og mange blir først klar...

les mer

Nye regler om regulering av festeavgiften

Regjeringen har fremmet forslag til endringer i tomtefestelovens regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler. Bakgrunnen for lovforslaget er Den europeiske menneskerettsdomstolens dom 12. juni 2012 der domstolen kom til at festerens rett til...

les mer

Utleie av bolig får færre og enklere krav

Regjeringen har sendt ut forslag til flere forenklinger i TEK10 og SAK10. Målet er enklere tilpasning og utleie av deler av eksisterende bolig. I dag er kravene til å endre eksempelvis en kjeller til en stue eller en leilighet både vanskelige og dyre, skriver...

les mer

Byggefeil i kjellerstua

Det bygges svært ofte feil når uinnredede kjellere oppgraderes til stue eller soverom, ifølge takstbransjen. Resultatet kan bli fuktskader, sopp og helsefarlig inneklima.

les mer

Salgsprisen øker med 3 – 5 % ved bruk av Boligsalgsrapport.

Det pågår mange debatter om ny tilstandsrapport, og det foreligger mange ulike versjoner av fakta. Protector som er av Norges største leverandør av eierskifteforsikring, mener å ha et svært godt tallgrunnlag for fakta: Bruk av Boligsalgsrapport gir økt salgspris: Det...

les mer

Ny boligsalgsrapport fra Januar 2015

Fra årsskiftet blir en utvidet boligsalgsrapport obligatorisk ved omsetning av mange typer boliger her i landet. Rapporten erstatter de enklere taksttypene og lanseres som resultat av et samarbeid mellom eiendomsmeglerne

les mer