Borg Bygg Forvaltning AS - Borg Bygg Forvaltning
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Prosjektledelse

Å styre et prosjekt slik at man oppnår målene i prosjektet innenfor typiske avgrensninger som omfang, tid og budsjett.

Tilstandsrapport (bolig)

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Overtagelsesforretning

Ved nybygging/eierskifte kan det ofte være gunstig å benytte en uavhengig takstmann til å delta i overtakelsesforretningen.

Byggeledelse

Byggelederen skal ivareta byggherrens/prosjektlederens interesser under utførelsesprosessen på byggeplassen.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Reklamasjonsrapport

En type tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen.

Byggherrerådgiver / ombud

Som byggherrerådgiver / ombud er vi byggherrens representant gjennom hele byggeprosessen.

Verdi- / lånetakst (bolig)

En teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Uavhengig kontroll

Å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10).

Taksering av næringseiendom

Næringseiendommer takseres av sertifiserte takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting.

Forhåndstakst / tomtetakst

I motsetning til en verditakst, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen.

Arealmåling

Verdien av byggverk er i stor grad avhengig av arealer. Vi utfører arealberegninger i henhold til norsk standard.

Byggesak

Vi bistår og påtar oss oppdrag med utarbeidelse av byggesøknader og en sikker dokumentstyring.

Skadetakst / skjønn

Dersom en skulle være så uheldig at eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Festetomter

Vi bistår med å finne riktig verdier for festetomten; festetomtens verdi, innløsningsverdi, og årlig festeavgift o.l.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

Borg Bygg Forvaltning AS

Vi er et selskap som representerer eiere/brukere av hus, leiligheter, forretningslokaler, off.bygg m.m. Vi kaller oss ofte eierens/brukerens høyre hånd.

Byggmester og takstmann Jon Borgmo har mer enn 27 års allsidig erfaring fra byggebransjen. Gjennom faglig utdannelse og oppdateringer holder vi oss ajour i en bransje som er i stadig utvikling.

Jon Borgmo

Aktuelt

Vi legger til stadighet ut aktuelle saker, nyheter, og nyttig informasjon her på hjemmesiden. Ta en titt!

  •   Ifølge Folkehelseinstituttet har tre av ti hjem, nesten en tredjedel, problemer med fukt. Samtidig viser Statens stråleverns tall fra 2011 at omt

  • Huseiernes Landsforbund skriver i sin artikkel at mange opplever mangler og konflikter ved kjøp og salg av bolig: En undersøkelse utført av Ipsos for Hu

  • Boligprisene vil fortsette å stige de neste årene, anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi som er publisert i Dagens Næringsliv – Rappor

Har du behov for vår assistanse? Ikke nøl med å ta kontakt!