1 av 3 fant feil eller mangler ved boligen

1 av 3 fant feil eller mangler ved boligen

Det er grunn til å granske boligen før kjøp

Huseiernes Landsforbund skriver i sin artikkel at mange opplever mangler og konflikter ved kjøp og salg av bolig:

En undersøkelse utført av Ipsos for Huseiernes Landsforbund, viser at 31 prosent har kjøpt eller solgt bolig de siste tre årene.

17 prosent er ikke tilfredse med informasjonen
17 prosent av disse sier at de ikke er tilfredse med informasjonen som ble gitt om boligens tilstand før kjøpet. Hele 35 prosent fant feil eller mangler etter innflytting som de ikke hadde blitt informert om.

35 prosent opplever mangler og feil
Så mange som 35 prosent fant altså feil eller mangler etter at de flyttet inn i ny bolig som de ikke hadde blitt informert om ved visning og/eller i tilstandsrapport. 12 prosent fant betydelige feil og mangler, 23 prosent mindre feil eller mangler. Ikke overraskende mener de som fant betydelige feil i størst grad at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand før kjøpet, hele 60 prosent.
De som fant betydelige feil var mest misfornøyd med takstmann, eiendomsmegler og tilstandsrapporten. Henholdsvis 30, 31 og 47 prosent.

67 prosent vil ha felles forsikring
5 prosent opplevde konflikt med selger etter sitt siste boligkjøp, og måtte kontakte advokat, gå til rettssak eller benytte seg av eierskifte-/boligkjøperforsikring. 13 prosent opplevde mindre konflikter som de løste på egenhånd. Der det var betydelige feil eller mangler ved boligen, ble det naturlig nok mest konflikter mellom selger og kjøper, hele 32 prosent. 67 prosent mener at en felles forsikring for selger og kjøper som dekker feil og mangler ved boligen vil gi økt trygghet.

Lett tilgjengelig informasjon
Denne uken kunne vi lese at Forbrukertilsynet har bolighandelen som et av sine viktigste satsingsområder i 2018. De sier selv at kjøp av bolig er en stor økonomisk avgjørelse, og derfor er de opptatt av at forbrukerne skal få enkel og god tilgang til all vesentlig informasjon de trenger om boligen – både positiv og negativ. Dette trenger forbrukerne for å kunne ta veloverveide valg.

Du kan lese hele artikkelen her.