Aktuelt

  • Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsend

  • SINTEF byggforsk har utarbeidet en ny anvisning for planlegging og prosjektering av møterom. Den er også relevant for innkjøp av teknisk utstyr for møterom. Anvisningen for

  • Fra årsskiftet blir en utvidet boligsalgsrapport obligatorisk ved omsetning av mange typer boliger her i landet. Rapporten erstatter de enklere taksttypene og lanseres som

  • Det pågår mange debatter om ny tilstandsrapport, og det foreligger mange ulike versjoner av fakta. Protector som er av Norges største leverandør av eierskifteforsikring, me

  • Det bygges svært ofte feil når uinnredede kjellere oppgraderes til stue eller soverom, ifølge takstbransjen. Resultatet kan bli fuktskader, sopp og helsefarlig inneklima.

  • Nye energikrav skjerpes slik at boliger skal bli 26 % mer energieffektive og kontorbygg blir 38 % mer energieffektive, sammenliknet med dagens nybygg.

  • Regjeringen har sendt ut forslag til flere forenklinger i TEK10 og SAK10. Målet er enklere tilpasning og utleie av deler av eksisterende bolig. I dag er kravene til å endr

  • Regjeringen har fremmet forslag til endringer i tomtefestelovens regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler. Bakgrunnen for lovforslaget er Den e

  • Fra 1. juli gis det amnesti til mange som har bygget hus og bolig det var søkt om før 1. januar 1998, men som enda ikke har mottatt ferdigattest. Ikke alle har hatt forståe

Har du behov for vår assistanse? Ikke nøl med å ta kontakt!