En ny sensorteknologi som oppdager vannlekkasje!

En ny sensorteknologi som oppdager vannlekkasje!

Våre 10 utleieleiligheter fikk store skader som følge av en vannlekkasje som fikk utvikle seg i det skjulte over flere måneder. Denne skjulte vannlekkasjen har ført til store vannskader i boligen. Skadeutbedringen har tatt flere måneder, og i denne perioden har vi tapt betydelig med leieinntekter. Leilighetene som vi leier ut kan ikke være bebodd mens vi utreder skadene etter vannlekkasjen. I tillegg har kostnadene økt i denne perioden. Det gjør at denne lekkasjen blir meget kostbar når leieinntektene svikter og kostnadene øker.

Når vi fikser skadene etter vannlekkasjen vil vi installere sensorer så vi kan oppdage tidligere hvis vi får slike vannlekkasjer igjen. Teknologien har utviklet seg, og nå kan eiendommen varsle deg før den blir skadet av en vannlekkasje. Den nye sensorteknologien sørger for umiddelbar varsling til eiendomsbesitteren ved en vannlekkasje. Dette er med på å sikre verdier, og det vil være med på å unngå større skader på bygget som fører til driftsstans eller at leietakere må flytte ut grunnet rehabilitering av bygget. Ta kontakt med oss i dag så kan vi forklare nærmere og i mer detalj hvordan vi kan hjelpe deg.