Enklere å bygge på egen eiendom?

tilbygg_2

Enklere å bygge på egen eiendom?

bygge på egen eiendom

Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsendringer der mer detaljerte bestemmelser og forutsetninger fastsettes.

Forslagene innebærer større tillit til at den enkelte selv tar ansvar for avklaring av at byggetiltaket er i samsvar med regelverket. Et viktig formål med forslagene er å effektivisere byggesaksprosessene, skriver departementet i en pressemelding. – Les hele artikkelen fra Direktorat for Byggkvalitet her