Hvert tredje hjem sliter med helseskadelig fukt

Hvert tredje hjem sliter med helseskadelig fukt

DÅRLIG INNEKLIMA: Opphold i en fuktskadet bolig kan gi hyppighet av trøtthet, hodepine og konsentrasjonsvansker blant friske mennesker.

 

Ifølge Folkehelseinstituttet har tre av ti hjem, nesten en tredjedel, problemer med fukt.
Samtidig viser Statens stråleverns tall fra 2011 at omtrent 300 nordmenn årlig dør av lungekreft forårsaket av radongass i inneluft. Fukt- og muggsoppskader er ifølge Folkehelseinstituttet ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet. De fleste oppholder seg mye innendørs på vinteren, og man varmer opp huset mer enn vanlig, skriver Norges Takseringsforbund i sin pressemeldingen.

Innetemperaturen bør ikke overstige 22 grader
Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at innendørstemperaturen overstige 22 grader. Riktig temperatur kan «gi en betydelig reduksjon i antall personer som opplever tørr luft og andre inneklimaplager», skriver de. I tillegg er det viktig å lufte godt ut noen minutter hver dag og ikke la fukt fra dusj og klestørking få spre seg i oppholdsrom. Det finnes også flere produkter som fjerner fukt i innemiljøet, som luftavfuktere.

– Hvert år forårsaker radon rundt 300 dødsfall i Norge. Enten du bor i et utsatt område eller ikke, er det lurt å få undersøkt huset for den lumske gassen. Det beste tidspunktet for å få utført en slik test er på vinteren, sier Espen Fuglesang i meldingen. Statens strålevern anbefaler målinger over minst to måneder i løpet av vintermånedene. Radongassen avgir stråling til lungene, og er den viktigste årsaken til lungekreft i Norge utenom røyking. Ifølge Statens strålevern er også sjansen for å bli eksponert for den kreftfremkallende gassen større om vinteren. Da blir nemlig gassen opp-konsentrert i innemiljøet og luftes i mindre grad ut. Radon kan verken luktes eller ses, og oppdages bare ved måling.

Soverommet utsatt
Ifølge Fuglesang er vintermånedene godt egnet til å avsløre fukt og kondens som dannes i oppvarmede rom der reoler, skap og bilder står inntil en yttervegg. Spesielt soverommet, der sengegavlen ofte står inntil en kald yttervegg, er utsatt for kondens som dannes der fuktig luft møter kald yttervegg, og dette er ofte en kilde til muggsoppvekst, noe som er svært negativt for inneklimaet, sier han i pressemeldingen.