Lag gode møterom – SINTEF byggforsk har utarbeidet en ny anvisning for planlegging og prosjektering.

Møterom

Lag gode møterom – SINTEF byggforsk har utarbeidet en ny anvisning for planlegging og prosjektering.

Møterom

Sintef Byggforsk: Ny anvisning for planlegging og prosjektering av møterom.

SINTEF byggforsk har utarbeidet en ny anvisning for planlegging og prosjektering av møterom. Den er også relevant for innkjøp av teknisk utstyr for møterom. Anvisningen for planlegging Møterom med gode lys- og lydforhold omhandler hvordan man får gode lyd- og lysforhold i møterom for inntil 35 deltakere, det vil si rom hvor det ikke er nødvendig med mikrofon og høyttalere for funksjonsfriske tilhørere.

Anvisningen behandler behovsavklaring, krav, anbefalinger og løsninger for å regulere lyd og tilrettelegge for gode lysforhold med eller uten tekniske hjelpemidler i rommet. Ta kontakt med oss hvis du ønsker nærmere info om den nye standarden.