Nye energikrav fra neste år…

Nye energikrav fra neste år…

Nye energikrav

Nye energikrav

Bygg står for hele 40 prosent av energibruken i Norge. Det er stort potensial for å redusere energibruken.

Regjeringen foreslår nå nye krav slik at nye boliger og bygg skal bli mer energieffektive og klimavennlige.

Forslaget i korte trekk

Regelverket setter kort forklart krav til to ting:
1. Hvor mye energi et bygg skal ha behov for
2. Hva slags energi som installeres for oppvarming.

Lavere energibehov – forslag til nye skjerpede krav

Energikravene skjerpes slik at boliger skal bli 26 prosent mer energieffektive og kontorbygg blir 38 prosent mer energieffektive, sammenliknet med dagens nybygg. Innretningen av energikravene er foreslått omtrent som i dag. Kravet er foreslått som et rammekrav for maksimalt netto energibehov per kvadratmeter (kWh per kvadratmeter per år).

Noen av tiltakene blir:

 Tre lags vinduer

Kravet til vinduer vil være tre lags glass med isolert ramme og karm, framgår det av forslaget til minstekrav.

U-verdien blir 1,2 for vinduer, glass, dører inkludert karm og ramme mot dagens krav på 1,6.

 Tettehetskrav

Tetthetskravet skjerpes til 1,5 luftvekslinger per time fra dagens 2,5.

 Hyttekrav reduseres og økt frihet til å velge elektrisitet

Kommunalminister Jan Tore Sanner legger vekt på at forslaget til nye forskriftskrav innebærer forenklinger. I pressemeldingen viser han til at det blir «økt frihet til å velge elektrisitet, det vil si panelovner og el-kjeler, til oppvarming i nye bygg. I tillegg kan flere fritidsboliger (hytter) få unntak fra energikrav. Grensen for slike bygg foreslås hevet fra 50 kvadratmeter til 70 kvadratmeter.»

Her kan du se Direktoratet for byggkvalitet sammenligner gamle og nye krav i et «Forskriftsspeil»