Salgsprisen øker med 3 – 5 % ved bruk av Boligsalgsrapport.

Salgsprisen øker med 3 – 5 % ved bruk av Boligsalgsrapport.

Hus

Boligsalgrapport gir økt pris, 20 % færre konflikter og 20% lavere premie på eierskifteforsikirng

Det pågår mange debatter om ny tilstandsrapport, og det foreligger mange ulike versjoner av fakta. Protector som er av Norges største leverandør av eierskifteforsikring, mener å ha et svært godt tallgrunnlag for fakta:

Bruk av Boligsalgsrapport gir økt salgspris:

Det er naturlig nok mye uro knyttet til salgspris på nye boliger når tekniske feil beskrives i en boligsalgsrapport. Uroen er unødvendig i det våre analyser viser at salgsprisen øker med 3 – 5 % ved bruk av slike Boligsalgsrapporter.

Tallgrunnlaget baserer seg på landsdekkende analyser av 83 016 solgte eneboliger.

Boligsalgsrapport bidrar til 20% færre konflikter:

Innføringen av kompetansekrav i 2011, samt økt bevissthet på kvalitet blant de store og seriøse meglerkjedene har bidratt til høyere kompetanse og færre konflikter. Gjennom de siste årene er det også etablert mer forutsigbarhet, ettersom Høyesterett har avklart flere vesentlige problemstillinger. Dette, sammen med økt bruk av boligsalgsrapporter, reduserer konfliktnivået. Vårt tallgrunnlag på eneboliger viser at konfliktnivået synker omlag 20 % der selgeren har kjøpt boligsalgsrapport.

Færre konflikter – større rabatt på eierskifteforsikring:

Færre konflikter er bakgrunnen til at Protector Forsikring gir rabatt på ca. 20 % ved bruk av Boligsalgsrapport og den nye tilstandsrapporten.

Hele pressemeldingen fra Protector kan du lese her