Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Venter kraftig boligprisvekst i Østfold

Kraftig prisvekst forventes for bolig i Østfold

Vekst i boligprisene på 16,9 prosent i Østfold i løpet av de fire årene fra 2017 til og med 2020.

Boligprisene vil fortsette å stige de neste årene, anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi som er publisert i Dagens Næringsliv – Rapporten utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig. Samlet innebærer prognosen en vekst i boligprisene på 16,9 prosent i Østfold i løpet av de fire årene fra 2017 til og med 2020.

Bakgrunnen for den positive veksten er ifølge undersøkelsen begrunnet med rimeligere boliger og kortere reisetid til Oslo, og god befolkningsvekst som følge av nærhet til arbeidsmarkedet i Oslo-regionen. Videre skriverer Samfunnsøkonomisk analyse:

Boligprisutviklingen henger tett sammen med bankenes utlånspraksis og rentenivå. Lave renter de siste årene har gitt en kraftig økning i gjeldsgraden blant husholdningene og er en viktig forklaring bak den høye boligprisveksten, påpeker Samfunnsøkonomisk analyse  – Vi venter at rentene holdes lave gjennom hele prognoseperioden, og at første renteheving først kommer i begynnelsen av 2019. Potensielt noe høyere utlånsrenter mot slutten av prognoseperioden vil således virke svakt dempende på boligprisene i 2019 og 2020.

Samlet for 2016 registrerte Samfunnsøkonomisk analyse salg av nye 940 boliger i Østfold. Dette var rekordår for fylket, og tyder på høy boligbygging de neste årene, ifølge rapporten. Men som i resten av landet har salget hittil i år vært svakere enn i fjor. Beholdningen av usolgte nyboliger falt gjennom 2016, men har hittil i 2017 vært stigende igjen.

Hele artikkelen kan lese her